2017: de industrie in beweging
Redactie Nederland Voedselland

Redactie Nederland Voedselland

Wat zijn de plannen voor 2017 van de levensmiddelenindustrie? We vroegen het Heineken, Nederlands bekendste brouwerij; de Nederlandse Zuivel Organisatie, goed voor bijna de gehele Nederlandse zuivelsector; en Unilever, een multinational die ons voorziet in onze dagelijkse levensbehoeften.

De Nederlandse Zuivel Organisatie

De brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie voorziet een jaar waarin grote stappen worden gemaakt voor de toekomst van Nederland. René van Buitenen legt uit in welke situatie de zuivelsector zich nu bevindt.

Het afgelopen jaar hebben we…

“gemerkt dat de zuivelmarkt weer verder aantrekt. De melkprijzen en de veehouders stonden op een laag niveau, maar in de laatste maanden van 2016 zijn de prijzen op de internationale zuivelmarkt sterk gestegen. De markt herstelt zich dus en we hopen uiteraard dat dit doorzet. De zuivelprijs is erg volatiel: pieken en dalen wisselen elkaar snel af. We hopen dat we langere tijd op hoog niveau kunnen blijven.”

In dit nieuwe jaar gaat de zuivelsector...

“aan de slag met drie voornemens. Ten eerste zullen we het fosfaatreductieplan ten uitvoering gaan brengen. We wachten nog op bestuurlijke instemming van onder andere het Ministerie van Economische Zaken. Met dit plan hopen we de uitstoot van fosfaat substantieel te verminderen. Dat is nodig zodat de melkveehouders hun uitzonderingspositie ten opzichte van de Europese nitraatrichtlijn kunnen behouden, wat betekent dat Nederland meer mest op het grasland mag brengen dan andere Europese landen.”

Praktisch gezien betekent dit, dat we maatregelen moeten nemen. Melkveehouders zullen hun veestapel terug moeten brengen naar de grootte die ze hadden op 2 juli 2015. Dat kan door koeien naar de slacht te brengen, maar ook door ze te exporteren naar het buitenland.

Melkveehouders zullen hun veestapel terug moeten brengen

“We willen in 2017 ook graag zien dat voeding weer gewoon wordt gevonden. Dat geldt niet alleen voor de sector maar voor iedereen. Het afgelopen jaar vlogen de voedingshypes ons om de oren. Laten we liever inzien dat wat de natuur voorbrengt gezond is, dat geldt niet alleen voor zuivel maar voor alle voedselsectoren. Het is zonde om wat Moeder Natuur ons brengt niet naar waarde te schatten.”


Heineken

De grote bierbrouwerij gaat gedurfd het nieuwe jaar in. De kennis die ze hebben opgedaan in het verleden gebruiken ze om verantwoorde alcoholconsumptie te bevorderen. Hayte de Jong vertelt over de weg die Heineken is ingeslagen.

Het afgelopen jaar heeft Heineken…

“een volgende stap gezet in commercials die de verantwoorde consumptie van alcohol promoten. Een voorbeeld daarvan is de commercial met de legendarische Formule 1-coureur Jackie Stewart. Door de jaren heen wijst hij acht keer een Heineken biertje af wanneer mensen rondom een race met hem willen proosten. Ook wanneer hij oud en gepensioneerd is, wijst hij een biertje af, want hij moet nog rijden. De slogan is dan ook: ‘When You Drive, Never Drink.’ In eerdere commercials lieten acteurs in een commercial wel eens een Heineken biertje staan, maar in deze commercial zijn we hierin een stap verder gegaan. Zo maken we nog gedurfder en aansprekender verantwoorde alcoholconsumptie ‘cool’.”

Als marktleider moet Heineken een rol moeten spelen in het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie

In dit nieuwe jaar gaat Heineken…

“op diezelfde voet door met als doel om gematigd drinken cool te maken. Als marktleider moet Heineken een rol spelen in het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie. Wij willen hierin het voortouw nemen. Het blijkt ook dat deze aanmoediging werkt: uit ons onderzoek blijkt dat personen die de commercial met Jackie Stewart hebben gezien, anders gaan denken over alcohol in het verkeer. Dat is een goede ontwikkeling. Niet alleen zullen we daar onze marketing voor inzetten. Ook investeren we in het geven van een niet-alcoholische keuze: in maart komen we met een Heineken 0.0 op de markt. Heineken speelt hiermee in op de toenemende vraag van consumenten naar alcoholvrij en alcoholarm bier.”

“Na de Tweede Kamerverkiezingen gaan we gewoon door met de koers die we hebben ingezet, ongeacht de uitslag van de verkiezingen of de samenstelling van het nieuwe kabinet. Een nieuw kabinet kan met ander beleid komen, ze kan bijvoorbeeld de hoogte van de accijns op alcoholhoudende dranken verhogen, maar wij zijn vastberaden om niet van ons voornemen af te wijken. Hoe dan ook wordt 2017 een interessant en boeiend jaar voor Heineken.”


Unilever

Bekend van merken als Dove, Knorr, Unox en Calvé, is Unilever een grote speler op de internationale markt. Ze vinden het belangrijk dat de consument weet hoe en waarom de industrie haar producten maakt, wat erin zit en waar het vandaan komt. Fleur van Bruggen stelt zich een jaar voor waarin vertrouwen en transparantie weer de boventoon voeren.

Het afgelopen jaar heeft Unilever…

“gewerkt aan het vertrouwen van de consument in de levensmiddelenindustrie. De mensen die onze producten kopen willen weten wat ze kopen en waar het vandaan komt. Dat vraagt van de industrie dat ze openheid toont.”

We zetten de deuren nog meer open als iemand naar binnen wil, ook als dat oncomfortabel voelt

In dit nieuwe jaar gaat Unilever…

“in gesprek met de mensen die onze producten kopen en met de mensen die ze misschien niet (alleen) kopen, maar er direct of indirect wel mee te maken hebben. Met mensen die het met ons eens zijn, maar ook met hen die misschien niet noodzakelijk helemaal (of helemaal niet) vinden wat wij vinden. We zetten daarvoor de deuren nog meer open, ook als dat oncomfortabel voelt. Het is belangrijk uit te leggen waarom we producten op een bepaalde manier maken, wat erin zit en waar het vandaan komt. Zonder daarbij uit te zijn op een specifiek PR-doel.”

“We zoeken in het nieuwe jaar nog verder de interactie op en gaan hierbij de wrijving en de onenigheid niet uit de weg. En we gaan het gesprek aan. Ook als we ons eigen doel nog niet helemaal scherp hebben of als de groep gelijkgestemden misschien wat aan de kleine kant is. Zo wordt 2017 misschien wel ‘Het Jaar van het Vertrouwen’.”

Het gesprek