3 feiten over de glasbak (en het glas dat je er in gooit)
Veerle Voesten

Veerle Voesten

redactie, Nederland Voedselland

Nederlanders gooien ongeveer 70% van al hun verpakkingsglas in de glasbak. En dat is goed nieuws, want wanneer je je lege pindakaaspot en wijnfles in de daarvoor bestemde glasbak gooit, kan het glas eindeloos gerecycled worden en draag je bij aan het besparen van energie en grondstoffen. Wij zochten uit waar je op moet letten bij een bezoek aan de glasbak en wat er gebeurt met het glas dat je er in gooit.

Op basis van adviezen en informatie van Milieu Centraal, Vlakglasrecycling, Nedvang en de Vereniging van Afvalbedrijven stelden we de volgende drie feiten over glasrecycling op.

Waarom moet glas in de glasbak?

Glas wordt gemaakt door zand op zeer hoge temperatuur (zo’n 1.730 graden Celsius) te verhitten en daar vervolgens soda en kalk aan toe te voegen. Voor de productie van glas is dus energie en grondstof nodig. Glas is 100% recyclebaar en oneindig te recyclen, van het glas dat in de glasbak wordt gegooid, weet je zeker dat het wordt gerecycled. Er hoeft daardoor minder nieuw glas bijgemaakt te worden, wat bespaart op grondstoffen en energie, en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Glas is dus geen afval maar een waardevolle grondstof.

Ongeveer 30% van het glas belandt nu nog bij het restafval dat wordt verbrand in een afvalverbrandingscentrale

Op dit moment wordt ongeveer 70% van het verpakkingsglas naar de glasbak gebracht. Dat betekent dat ongeveer 30% van het glas nu nog bij het restafval belandt dat wordt verbrand in een afvalverbrandingscentrale (AVI). Dat glas komt logischerwijs niet meer in aanmerking voor recycling. Energie die vrijkomt bij de verbranding van restafval wordt voor een deel gebruikt om energie op te wekken of omgezet in warmte gebruikt voor stadsverwarming. De as die na verbranding overblijft, wordt deels gebruikt bij de aanleg van wegen.

Wat mag in de glasbak?

Niet al het glas mag in de glasbak. Glasrecyclingbedrijven maken onderscheid in vlak- en holglas. Holglas wordt ook wel verpakkingsglas genoemd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen voedselverpakkingen, drankenverpakkingen en cosmeticaverpakkingen. Dit glas wordt in de kleuren groen, wit en bruin geproduceerd. Lege pindakaaspotten, wijnflessen, parfum- en medicijnflesjes mogen allemaal in de glasbak. Wel zonder inhoud, al zijn restjes geen probleem. Omspoelen van glazen verpakkingen is dus niet nodig.

Vlakglas mag niet in de glasbak, maar kun je naar de milieustraat brengen waar aparte containers staan

Vlakglas is een verzamelnaam voor glassoorten die worden gebruikt in onder andere de bouw en apparaten, denk aan ramen, deuren, spiegels en legplankjes in de koelkast, en heeft daarom andere eigenschappen dan holglas. Vlakglas mag niet in de glasbak, maar kun je naar de milieustraat brengen waar aparte containers staan. Wel worden gerecyclede scherven van vlakglas gebruikt bij de productie van holglas, tot zo’n 20% van het totale gewicht van het nieuwe glas.

En wat dacht je van een ovenschaal en theeglazen? Ook die horen niet in de glasbak. De temperatuur waarop dit glas gaat smelten, ligt hoger dan bij verpakkingsglas. Dit glas verstoort daardoor het recycleproces. Hetzelfde geldt voor wijnglazen en bloemenvazen, deze kunnen van verschillende soorten glas zijn gemaakt of van keramiek. Dit glaswerk hoort bij het restafval.

Wat gebeurt er met de inhoud van de glasbak?

De glasbakken voor wit, groen en bruin glas worden geleegd door inzamelauto’s, waarin de verschillende kleuren glas gescheiden blijven. Dat is belangrijk, want als er een scherf groen of bruin glas in een verzameling wit glas zit, kan er geen wit glas meer van gemaakt worden. Van een “bonte” glasverzameling kan alleen groen of bruin glas gemaakt worden. De inhoud van de glasbak wordt naar een glasrecyclingbedrijf gebracht, waar eerst alle verontreinigingen eruit worden gehaald. Hiervoor wordt het glas eerst gebroken, waarna een sterke magneet alle metalen deksels en doppen verwijdert en een luchtstroom de verdwaalde kurken en etiketten eruit zuigt. Het maakt dus niet uit of je de appelmoespot met deksel en etiket in de glasbak gooit. Ten slotte worden alle stukken keramiek, steen en porselein door laserherkenning gedetecteerd en uit de glasstroom gehaald. 

Zodra het glas is gefilterd, gebroken en op kleur is gesorteerd volgt er een kwaliteitscontrole die controleert of het glas zuiver is. Is het nog vervuild, dan gaat het terug het recycleproces in. Voldoet de partij glas aan de gestelde normen, dan wordt het drie tot tien weken opgeslagen zodat de laatste resten organische vervuiling verdwijnt. Na deze periode is het glas schoon en wordt het naar glasverwerkers getransporteerd voor wie het dient als grondstof voor nieuw verpakkingsglas.

Het gesprek