5 vragen aan: non-profit organisatie Questionmark
Wat doen de ngo’s in voedselland? Questionmark wil een duurzamer en gezonder supermarktaanbod voor de consument. Dat bewerkstelligt zij door concurrentie tussen voedselbedrijven te stimuleren én de consument over de onderlinge verschillen op het gebied van mensenrechten, milieu, dierenwelzijn en gezondheid te informeren. "Noch ons eigen bestaansrecht noch winst is een doel." In vijf antwoorden legt Jurre Zwinkels van Questionmark uit wat het doel wel is.

Hoe zou je jullie aanpak omschrijven?

"Questionmark is een onafhankelijke stichting. Onze database met productinformatie van meer dan 50.000 actuele voedingsproducten uit de grote Nederlandse supermarkten vormt onze ruggengraat. Wij stimuleren voedselmerken te concurreren op kwalitatieve waarden als gezondheid en duurzaamheid in plaats van louter op prijs - een race to the top noemen we dat. Door het makkelijker te maken om producten met elkaar te vergelijken op gezondheid en duurzaamheid, wordt inzichtelijk welk voedselmerk voorop loopt en wie achterop raakt. Via onze website en app bieden we consumenten informatie over de gezondheid en duurzaamheid van voedingsproducten, waardoor zij gemakkelijker een bewuste keuze kunnen maken. Door te kiezen voor gezonde en duurzame producten worden koplopers beloond voor hun inspanningen en achterlopende voedselmerken gestimuleerd hun producten te verbeteren."

Deze ontwikkeling is zorgwekkend en geeft de indruk dat voedselmerken niet zitten te wachten op meer transparantie. Het tegendeel is waar

Waarin verschillen jullie ten opzichte van andere ngo’s? 

"Het vertrouwen van de consument in de voedingssector is de laatste jaren gedaald. Deze ontwikkeling is zorgwekkend en geeft de indruk dat voedselmerken niet zitten te wachten op meer transparantie. Het tegendeel is waar. Voedselmerken willen zich juist graag onderscheiden ten opzichte van concurrenten op gezondheid en duurzaamheid. In praktijk blijkt het lastig om deze inspanningen naar consumenten zichtbaar te maken terwijl iedere stap naar een gezonder en duurzamer assortiment inzichtelijk moet zijn om zo beloond te kunnen worden."

"Questionmark is er voor de consument. Uiteindelijk willen we dat zij goed geïnformeerd een bewuste keuze kunnen maken uit een groter aanbod duurzame en gezonde supermarktproducten. We spreken voedselmerken en retailers over de totstandkoming van onze scores en wijzers. Ook adviseren we ze over het gezonder en duurzamer maken van hun assortiment en ondersteunen we ze bij het zichtbaar maken van hun inspanningen op gezondheid en duurzaamheid. Wij geloven dat deze constructieve houding naar voedselproducenten de transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem versnelt." 

Wij vertalen de etiketdeclaraties en productinformatie van voedselmerken naar informatie op basis waarvan consumenten bewuster kunnen kiezen

Hoe is jullie methode onderbouwd?

"Wij vertalen de etiketdeclaraties en productinformatie van voedselmerken (onder andere uit GS1) naar informatie op basis waarvan consumenten bewuster kunnen kiezen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij al bestaande, wetenschappelijk onderbouwde methodes. Zo baseren wij ons op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum om producten te beoordelen op gezondheid. Wat ons betreft de meest betrouwbare autoriteit op dit gebied."

"Om voedingsproducten op duurzaamheid te kunnen beoordelen zijn we momenteel onze methode verder aan het ontwikkelen. Dit doen we samen met Wageningen Economic Research en The Sustainablity Consortium, ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier lees je meer over Transparant over Duurzaamheid."

Hoe blijven jullie onafhankelijk?

"Onze missie is duidelijk; het creëren van een race to the top met transparantie als belangrijkste middel. Stichting Questionmark is in 2013 ontstaan uit een Droomfondsaanvraag van de Nationale Postcode Loterij; noch ons eigen bestaansrecht noch winst is een doel. Onze onafhankelijkheid is essentieel om onze huidige rol te kunnen blijven vervullen en eventueel uit te bouwen. Het is dan ook uitgesloten dat andere organisaties of bedrijven invloed kunnen uitoefenen op onze resultaten, methode of rankings."

Als deze race to the top een feit is, dan is ons doel behaald

Wat willen jullie bereiken? Wanneer zijn jullie niet meer nodig?

"Wij geloven dat eerlijke concurrentie op kwalitatieve waarden leidt tot een duurzamer en gezonder supermarktaanbod. De consument is de belangrijkste hefboom om verandering te bewerkstelligen. Wanneer zij beter zijn geïnformeerd en daardoor kiezen voor betere producten, zorgt dit voor een stimulans van producenten om te blijven innoveren op gezondheid en duurzaamheid. Als deze race to the top een feit is, dan is ons doel behaald."

"Wij geloven ook dat er een organisatie nodig is die deze concurrentie blijft faciliteren en stimuleren. De overheid zou daar een grotere rol in kunnen spelen en we zien dat het huidige kabinet die verantwoordelijkheid wat meer neemt. Momenteel werken we met verschillende ministeries samen om te onderzoeken hoe onze aanpak voor de komende jaren kan worden geborgd in beleid. Ook is Questionmark een van de partners van de Transitiecoalitie Voedsel."

Het gesprek