Bij wie moet de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid liggen? Dit vinden jullie
Veilig voedsel betekent dat het product te consumeren is zonder dat je er op de op de korte of de lange termijn ziek van wordt. Van de NVWA tot aan de levensmiddelenindustrie, of de consument zelf: wie moet de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid dragen? We vroegen onze volgers om reactie.

Een meerderheid vindt dat de verantwoordelijkheid in elk geval bij de overheid ligt.

Hoewel het vertrouwen in de overheid bij sommigen een flinke deuk heeft opgelopen, en daar is men best kritisch over.

Aan de andere kant vindt een aantal lezers dat de producenten van levensmiddelen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun producten, maar dan wel met controle door een onafhankelijke partij...

...bijvoorbeeld de overheid

Het overgrote deel vindt dat de verantwoordelijkheid niet óf bij de overheid óf de industrie ligt, maar bij allebei.

Er moet samengewerkt worden, vinden volgers. Ook met andere partijen in Voedselland. 

Een aantal volgers vindt dat je als consument ook veel invloed hebt, en zelf verantwoordelijkheid kan nemen. 

Hoewel de consument daar wel wat eerlijke hulp bij kan gebruiken. 

Uit de reacties blijkt dat de meningen uiteenlopen over wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor de veiligheid van ons voedsel. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de verantwoordelijkheid van: de overheid, de producent, de consument, een onafhankelijke instantie of een combinatie tussen de vier. Samenwerking tussen de verschillende ketens in de schakel of controle door een derde partij zou de beste situatie zijn. Een geuite zorg hierbij is dat belangenverstrengeling wel op de loer ligt, de controlerende instantie moet daarom geheel onpartijdig en onafhankelijk zijn.

In Nederland is het met voedselveiligheid inderdaad zo geregeld dat de verantwoordelijkheid bij de producerende schakel in de keten ligt, de NVWA (als onafhankelijke instantie) controleert dit.

Het RIVM adviseert als onafhankelijk kennisinstituut lokale, nationale en internationale overheden op het gebied van volksgezondheid en milieu. Een van de onderzoeksthema’s is voedselveiligheid. Voordat overheden wetten en regels voor voedselveiligheid kunnen opstellen, moeten ze weten hoeveel er van een bepaalde stof in voedsel mag zitten. Het RIVM adviseert over die normstelling om beleidsvorming mogelijk te maken.

Aan de hand van die wetten en regels heeft de industrie systemen ingericht om de voedselveiligheid te kunnen borgen.