Geregeld: ketenafspraken over productsamenstelling
Franca Damen

Franca Damen

Advocaat levensmiddelenrecht, Kneppelhout & Korthals Advocaten

Minder zout, vet, suiker en calorieën, wat staat daarover in de wet? Waar moet een producent rekening mee houden bij de ontwikkeling van producten? Franca Damen is advocaat levensmiddelenrecht en kan antwoord geven op deze vragen. Dit is deel twee van het tweeluik over de regels en wetten rondom productinnovatie.

In het eerste deel van dit tweeluik heb ik de regels over het verstrekken van voedselinformatie besproken. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Etiketteringsverordening (Vo. EU 1169/2011).

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

De regels vormen een belangrijke basis, in het bijzonder de vanaf dinsdag 13 december verplichte voedingswaardevermelding. Daarnaast is het Akkoord Verbetering Productsamenstelling dat de brancheorganisaties van supermarkten, producenten, horeca en cateraars hebben gesloten over een verlaging van de hoeveelheid zout, verzadigd vet en energie in levensmiddelen van belang. In dit akkoord is bepaald dat de partijen voor productcategorieën ketenafspraken maken ten aanzien van maximale gehaltes voor zout, verzadigd vet en suiker en/of calorieën voor een bepaalde periode.

Deze stapsgewijze aanpak is van belang voor de (smaak)gewenning

Retail, producenten en cateraars hanteren de afgesproken maximum gehalten als criteria voor de eigen productie of inkoop. De maximumgehalten worden zo nodig in meerdere stappen verlaagd om uiteindelijk de gehalten in het totale productaanbod significant te verlagen. Deze stapsgewijze aanpak is van belang voor de (smaak)gewenning. Ook is het voor de smaakgewenning belangrijk dat alle sectoren meedoen. Omdat het akkoord geen bindende werking heeft, zijn bedrijven echter niet verplicht om zich aan het akkoord te houden. Wel worden de gemaakte afspraken per productcategorie, de deelnemers hieraan en de resultaten publiek gedeeld, ook wordt de voortgang in de verbetering van de productsamenstelling gemonitord door het RIVM. 

Balans tussen gezond en lekker

Als alle sectoren meedoen aan de ketenafspraken, wennen consumenten stapsgewijs aan de lagere gehalten zout, verzadigd vet en energie. Hierdoor gaan gezond en lekker (smaak) in belangrijke mate hand in hand. De voedingswaardevermelding die vanaf gisteren verplicht is, draagt daar mogelijk nog verder aan bij. Deze verplichting kan voor bedrijven namelijk aanleiding zijn om minder zout, verzadigd vet en/of suiker aan het product toe te voegen. De verplichte voedingswaardevermelding maakt het voor consumenten bovendien nog meer mogelijk om op basis van eenduidige en eerlijke informatie keuzes te maken voor levensmiddelen die aansluiten bij de eigen voedingsbehoeften.

Actieplan etikettering van levensmiddelen moet bijdragen aan eerlijkheid in de handel en keuzevrijheid voor de consument

Het op 4 oktober 2016 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakte actieplan etikettering van levensmiddelen zou daar nog verder aan bij moeten dragen: eerlijkheid in de handel en keuzevrijheid voor de consument. Een van de onderdelen van het actieplan is het vervangen van het voedselkeuzelogo ‘het Vinkje’ door een voedingsapp. De app biedt veel meer mogelijkheden dan het Vinkje om informatie op maat te leveren. Wat voor de een gezond is, kan voor de ander immers ongezond zijn. Dat is natuurlijk zonder meer waar, maar een voedselkeuzelogo is sneller en gemakkelijker te raadplegen dan een voedingsapp, zeker zonder smartphone op zak. Het behouden van een logo naast de voedingsapp lijkt dan ook aanbevelenswaardig.

 

Het gesprek