JOGG werkt voor een gezonde jeugd
“JOGG is zeer verheugd over de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord ‘Een gezonder Nederland’”, laat de organisatie weten in een persbericht op de website. De organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is opgericht om de Nederlandse jeugd gezonder te maken. Ze ondertekenden afgelopen vrijdag zelf ook het preventieakkoord. Voor welke uitdagingen staat JOGG?

Het akkoord bevat een breed scala aan maatregelen om overgewicht terug te dringen. Ook benadrukt het akkoord dat de uitvoering van een gezamenlijk preventiebeleid vraagt om een integrale aanpak, dat is precies wat JOGG voorstaat. Het doel om in 2040 een aanzienlijke daling van het percentage van jeugd met overgewicht en obesitas ziet JOGG als een iets dat wat met elkaar met worden opgepakt. “De inzet van JOGG en samenwerkende partijen vindt zowel plaats op het voorkomen van overgewicht als het terugdringen van overgewicht en obesitas.”

Om jongeren in Nederland gezonder te maken werkt JOGG samen met gemeenten aan de hand van een integrale aanpak. Hierbij wordt gekeken naar de leefomgeving van het kind zowel op school, thuis als in de buurt of wijk, de vrijetijdsbestedingen en de rol van de media. Ze zeggen hierover: “Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Daarom is het belangrijk dat zowel private als publieke partijen meewerken en dat zowel landelijk als lokaal gebeurt. JOGG werkt niet alleen samen met gemeenten, maar ook met sportverenigingen en scholen. Wat gaat er in die samenwerkingen gebeuren?

Verbeteren van de leefomgeving

Op het moment zijn er 26 ‘JOGG-gemeenten’en die boeken volgens de organisatie succes. Volgens de organisatie is een daling in de BMI van de kinderen zichtbaar. Het doel is om in 2020 de jeugd in 75 gemeenten op een gezond gewicht te hebben. Daarbij stellen ze als doel de helft van alle gemeenten JOGG-gemeenten te kunnen noemen en voor 2 miljoen kinderen de leefomgeving gezonder te hebben gemaakt.

Naast deze meer preventieve aanpak heeft de organisatie de ambitie om in 2020 bij 35 gemeenten “een sluitende keten voor kinderen met obesitas” te starten. Dan wordt er ook gekeken naar de wisselwerking tussen sociale en gezondheidsproblematiek.

Een gezonder aanbod van eten en drinken en een gezondere sportsponsoring

Gezondere sportkantines en attractieparken

De ambitie is dat 2500 sportverenigingen een gezonder aanbod in de kantine leveren in 2020. Veertig procent daarvan zal minimaal op niveau Brons zijn volgens de criteria van het Voedingscentrum. “Onderdeel van een gezondere sportomgeving is een gezonder aanbod van eten en drinken en een gezondere sportsponsoring”, zegt JOGG. Ook de Nederlandse attractieparken zijn meegenomen in het akkoord, ook hier zal vanaf 2020 een gezonder voedingsaanbod zijn.

School en educatie

Buiten dat de schoolkantines gezond moeten worden, (50% in 2020) heeft JOGG een aparte aanpak voor kinderen in het onderwijs, de Gezonde School-aanpak. Een van de pijlers van de aanpak is voedseleducatie. Daarmee willen ze kinderen de kans bieden om kooklessen te krijgen, moestuinen te onderhouden of boerderijen te bezoeken.

Betutteling of bescherming?

Volgens sommigen maakt het preventieakkoord te veel inbreuk op ons eigen recht van kiezen en nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hoe ver gaat het recht op ongezond leven? JOGG organiseerde een webinar over de spanning tussen beschermen en betuttelen. Tijdens dit webinar gingen Marjon Bachra (JOGG), Jutka Halberstadt (Vrije Universiteit Amsterdam) en Mark van Ostaijen (Tilburg Law School) met elkaar in gesprek. 
Het gesprek is hier terug te zien.