Open brief van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Poll

Namens de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding stuurt Mark Wijne van UNICEF Nederland een open brief aan de deelnemers van de thematafel overgewicht van het Preventieakkoord. Zo willen ze aandacht vragen voor de maatregelen die wat hen betreft moeten worden opgenomen in het Preventieakkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Consumentenbond benaderde ons om de brief te publiceren, zij zijn onderdeel van de Alliantie. Met Nederland Voedselland bieden we een plek om vragen te stellen over ons voedsel, en keuzes uit te leggen. De Consumentenbond gaat graag met je in gesprek, praat mee in de reacties onderaan dit artikel of via Facebook en Twitter.

Over het Preventieakkoord

Om de gezondheid van mensen en Nederland als geheel te verbeteren sluit het Ministerie VWS met verschillende partijen het Preventieakkoord. Het akkoord is verdeeld op drie aandachtspunten: overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik. De partijen die meewerken op het thema overgewicht zijn:

 • Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VNC)
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • NOC*NSF
 • Special Heroes
 • Fietsersbond
 • Alliantie Natuur en Gezondheid
 • Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
 • PO Raad
 • Voeding in de Zorg
 • Diabetesvereniging
 • Partnership Overgewicht Nederland
 • Vereniging Sport en Gemeenten
 • GGD GHOR Nederland

Samen werken zij toe naar maatregelen die ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze wordt.

Open brief aan thematafel overgewicht

“Geachte voorzitter en deelnemers van de tafel overgewicht van het Preventieakkoord, 

U staat voor de zware taak gezamenlijk tot ambitieuze afspraken te komen om de voedselomgeving zodanig aan te passen dat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. De huidige reclamecode (opgesteld door de levensmiddelenbranche zelf) is onvoldoende om kinderen te beschermen tegen marketing van ongezonde voeding. Kinderen worden, ondanks alle beloften, nog steeds dagelijks blootgesteld aan vele uitingen van reclame voor ongezonde voeding. Dit moet anders! 

Wij doen daarom een voorzet voor drie maatregelen die wij graag terug zien komen in het preventieakkoord: 

 1. Volgens de huidige reclamecode mogen fabrikanten nog volop reclame maken voor producten die aan hun eigen voedingskundige criteria voldoen. Daaronder vallen nog steeds producten als chips, frisdrank, mayo en ketchup, ijs, koek en gesuikerde ontbijtgranen. Ons pleidooi: alleen kindermarketing op producten van de Schijf van Vijf. Zo zet je het effect van kindermarketing – hogere verkoop – om in iets positiefs. Kinderen krijgen gezondere voeding. 
 2. Vat het begrip marketing gericht op kinderen via verpakkingen en point-of-sale materiaal veel breder op. Gebruik van licensed characters verbieden is stap 1, maar er zijn nog tal van andere tactieken die fabrikanten inzetten op de verpakkingen met kinderen als doelwit. Denk hierbij aan prijsvragen, spelletjes, cadeautjes, kinderlijke figuurtjes en natuurlijk merk-eigen kinderidolen. 
 3. Zorg voor goede handhaving, ook in de online omgeving. 
Waarom zijn deze maatregelen nodig?

Uit onderzoek blijkt dat marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen voornamelijk voedingsmiddelen betreft die geen positief effect hebben op de gezondheid. 94% van de voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen op televisie – gelijk aan 239 tv-reclames per week – bevat producten met veel suikers en/of vetten. Van alle productverpakkingen met een verkoopstrategie gericht op kinderen, is bijna 90% voor een product dat niet goed past binnen een gezond voedingspatroon. 

Kinderen die veel reclame zien, vragen hun ouders om de geadverteerde producten. Ondanks dat kinderen niet verantwoordelijk zijn, worden advertenties dus wel op hen gericht. Dit beïnvloedt de voedingskennis van kinderen en het koopgedrag van hun ouders met als gevolg een ongezond eetpatroon bij kinderen én hun ouders. De negatieve effecten van kindermarketing zijn al jarenlang een gegeven, maar producenten kijken weg. Ze gebruiken een slap excuus: niet de industrie is verantwoordelijk voor het overgewicht van kinderen, maar de ouders. Maar als ouders verantwoordelijk zijn, waarom richten fabrikanten de reclame dan niet op hen? 

Televisie is een bekende boosdoener, maar inmiddels is online een veel grotere bedreiging (‘Kids see over 25 million food and beverage ads a year on their favourite websites’, Charlene Elliot, mei 2017). Ook worden kinderen nog steeds verleid door producten in het supermarktschap. Het jarenlang stimuleren van ongezonde voedingsmiddelen heeft er toe bijgedragen dat 1 op de 7 kinderen onder de 13 jaar overgewicht heeft. En elk jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht verder toe.

Ontwikkelingen vooralsnog:

Na vele jaren van onderhandelingen en voorbereidingen worden binnenkort (met nog een overgangstermijn) dan eindelijk licensed media characters van bepaalde verpakkingen verbannen via de RvV. Een slinkse timing, want het suggereert een grote stap waardoor verdere maatregelen niet noodzakelijk lijken. Daar zijn wij het niet mee eens. Het is één maatregel, maar er is veel meer nodig om kindermarketing voor ongezonde producten echt uit te bannen. 

Onderhandelaars van het preventieakkoord: 

Wij roepen jullie op om een daadwerkelijk effectief akkoord te sluiten. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. 

Jullie kunnen daar voor zorgen! 

Namens de partners van de Alliantie, hoogachtend

Mark Wijne, UNICEF Nederland”

Ook onderdeel van de Alliantie zijn

Jeugdartsen Nederland, Diabetes Fonds, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Hartstichting, Merem, meppel.nl, Naso, NVD, NVK, Obesitas Vereniging, Ouders van waarde, Unicef Nederland, Professor Marleen van Baak van Universiteit Maastricht, Dr. Jesica Gubbels Leerstoelgroep Preventie van Obesitas Universiteit Maastricht, Jaap Seidell Universiteit Amsterdam, Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Foto boven artikel: Annet Roodenburg, Bron

Het gesprek

Maatregelen tegen kindermarketing als onderdeel van het Preventieakkoord?