Voedsel tijdens de verkiezingen
Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 in zicht, pakken we het tot aan de verkiezingen anders aan. Geen gewoon vraagstuk dit keer. In plaats daarvan leiden we de voedselthema’s die belangrijk zijn tijdens de verkiezingen in.

Met de artikelen leggen we uit wat de thema’s inhouden. De partijen zelf komen aan het einde van deze periode aan het woord. We vragen ze wat volgens hen de belangrijkste speerpunten zijn als het om voedsel gaat. Welke standpunten zijn er überhaupt opgenomen in de programma’s van de politieke partijen? De voedselthema’s die op de agenda staan hebben te maken met gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid. Dat zijn hele brede begrippen.

Duurder en goedkoper maken

Als we dieper inzoomen betekent dit onder andere dat er door de politici wordt gekeken naar het verhogen en het verlagen van de btw-tarieven op producten. Partijen betogen dat hogere btw-tarieven moeten gelden voor niet-duurzame producten (ChristenUnie) en daarvan in het bijzonder vlees (GroenLinks) en alle dierlijke producten (Partij voor de Dieren). Daar staat een btw-verlaging van duurzame en gezonde producten tegenover (Partij voor de Dieren, 50PLUS). ChristenUnie brengt de eerste levensbehoeften onder bij het lage btw-tarief.

Bijna alle partijen zijn het erover eens dat voedseleducatie voor de jeugd een belangrijk middel is om de consument zelfstandiger zijn eigen gezonde keuze te laten maken

Gezond leven

Bijna alle grote partijen zijn het erover eens dat voedseleducatie voor de jeugd een belangrijk middel is om de consument zelfstandiger zijn eigen gezonde keuze te laten maken (VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren). Gezondheid van de consument is wat dat betreft een pijler. Ook wordt gepleit dat er wettelijke normen voor maximale gehaltes van suiker, zout en vet in producten moeten worden gesteld (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren). Handhaving en controle daarvan ligt bij de NVWA. Om dat te bewerkstelligen moet zij óf meer middelen krijgen om dit uit te voeren (PvdA, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren), óf er moet een efficiëntieslag worden gemaakt (VVD en ChristenUnie).

Minder weggooien

Verduurzaming van de maatschappij komt onder andere terug in het belang dat bijna elke partij uitspreekt van een transitie naar een circulaire economie. Voedselverspilling, afvalverwerking, zwerfafval en het gebruik van verpakking zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Om voedselverspilling tegen te gaan, wordt er gepleit om de Warenwet op het gebruik van de THT-datum aan te passen. (ChristenUnie en Partij voor de Dieren). Er wordt om afval te verminderen ook kritisch gekeken naar ons huidige statiegeldsysteem en het uit te breiden naar blikjes en kleine flesjes (SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK).

Als we de lijst met voedsel(gerelateerde) thema’s per partij naast elkaar leggen, dan heeft de PVV de kortste lijst: over geen enkel thema doen zij een uitspraak. De VVD volgt met 1 standpunt: voedseleducatie voor de jeugd. Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Partij voor de Dieren houden zich verre weg het meest bezig met de verduurzaming van ons Nederlands voedsellandschap.

De standpunten over voedsel zijn vele malen uitgebreider dan in dit artikel opgenomen kan worden. Daarom gaan we de komende tijd dieper in op specifieke thema’s. Heb je ook een vraag aan iemand? Wil je bijvoorbeeld meer weten over voedseleducatie? Vraag je je af wat het betekent als de btw-tarieven worden verhoogd? Vertel ons van wie jij een antwoord wil krijgen op jouw vraag.

Het gesprek