Voedselverspilling in Nederland
Voedselverspilling is zonde, daar zijn we het allemaal over eens. Niet alleen omdat een groot gedeelte van de wereld honger lijdt, en wij het in het Westen zo maar weggooien. Ook is het zonde omdat er veel grondstoffen en energie met die oude boterham mee de prullenbak ingaan. Niet voor niets is het tegengaan van voedselverspilling in 2015 dan ook meegenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Nederland is dus ook aan de bak gegaan.

Wat wordt er in Nederland gedaan om voedselverspilling tegen te gaan?

Begin 2016 heeft de Rijksoverheid de internationale SDG's vertaald naar Nederlands beleid. Acht ministeries hebben vervolgens een SDG-inventarisatie gedaan, om te bepalen op welke onderdelen we het nationaal al goed doen en waar een hogere prioriteit aan gegeven moest worden. Om de doelstelling te realiseren is in Nederland de Taskforce Circular Economy in Food opgericht, waarin bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gezamenlijk optrekken om te komen tot innovatieve oplossingen om de voedselverspilling in de gehele voedselketen te voorkomen en reduceren.

De Taskforce heeft concrete doelen en acties voor de korte en lange termijn opgesteld. Toine Timmermans, programmamanager bij Wageningen University & Research en mede-initiatiefnemer: “Binnen het taskforce-netwerk worden acties en best practices, instrumenten en voortgangsrapporten gedeeld, en innovatieve business cases ontwikkeld. De komende twee jaar worden tientallen acties en projecten opgestart en ondersteund.”

Voedselverspilling vindt overal in de keten plaats: tijdens productie, verwerking en transport, in winkels, restaurants, horeca en thuis bij de consument

Waar vindt de meeste voedselverspilling plaats?

Voedselverspilling vindt overal in de keten plaats: tijdens productie, verwerking en transport, in winkels, restaurants, horeca en thuis bij de consument. Daardoor is het lastig om totale voedselverspilling meetbaar te maken. De meest recente cijfers over voedselverspilling in Europa zijn in 2016 gepubliceerd en afkomstig uit – een mondvol – het Food Use Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies project. Afgekort: FUSIONS. Dit project werd opgezet om Europese landen te ondersteunen bij het verminderen van voedselverspilling door efficiënter om te gaan met grondstoffen, de coördinatie hiervan lag in handen van het Wageningen UR Food & Biobased Research. De cijfers zijn gebaseerd op data uit 2012, naar schatting werd op Europees niveau 88 miljoen ton voedsel verspild. De meeste verspilling werd veroorzaakt door huishoudens (53%), gevolgd door de verwerkende industrie (19%), food service (12%, producent (11%) en de retail (5%).

Wat weten we en wat weten we eigenlijk niet?

Er kleefden echter een aantal haken en ogen aan dit project: er was eigenlijk te weinig data beschikbaar om een compleet beeld te krijgen van de gehele keten, met name de data over de primaire sector en de verwerkende industrie waren schaars. Het kwantitatief monitoren van de voortgang in Nederland is dan ook een van de primaire doelstellingen van de Taskforce Circular Economy in Food. Een van de manieren waarop het dat doet is door bedrijven en supermarkten te betrekken bij de Taskforce die openbaar maken hoeveel ze jaarlijks verspillen en hoe ze dat willen verminderen. In 2018 wordt een nulmeting gedaan, zodat de voortgang gemeten kan worden.

Het gesprek