Wat vind jij van de fipronil kwestie?

Poll

Het lijkt een puzzel die maar niet opgelost wordt. Stukje bij beetje leren we elke dag iets nieuws over de fipronilbesmetting in de pluimveehouderij. Media vallen over elkaar heen om het laatste nieuws te delen. Organisaties en experts doen scherpe beweringen over de kwestie. Maar wat vind jij er als consument van? Maak jij op basis van alle berichtgeving andere keuzes?

Waar hebben we het over

Op 31 juli waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor eieren die besmet zijn met een gevaarlijk hoog gehalte fipronil, een insecticide die vaak bij dieren wordt gebruikt tegen bloedluis. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren in de voedselketen, omdat de kans dan bestaat dat het verboden middel in ons eten terecht komt. De oorzaak van de besmetting ligt volgens de NVWA bij een servicebedrijf dat fipronil gebruikt heeft bij de behandeling van bloedluis bij zo'n 180 pluimveebedrijven in Nederland. 

Consumptie van eieren werd door de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA in eerste instantie afgeraden, maar in de dagen die volgen waarschuwt de organisatie door middel van lijsten met codes alleen voor eieren met een bepaalde code. Wel gevaarlijk, niet gevaarlijk? En dus, eten of niet eten? Organisaties als LTOCBL en foodwatch zijn kritisch over de werkwijze en tegenstrijdige communicatie van de NVWA. Voor veel pluimveehouders is de crisis een financiële en emotionele ramp, niet alleen worden miljoenen eieren noodgedwongen weggegooid maar ook tienduizenden kippen worden geruimd. Voor een aantal kippenhouders betekent dit een mogelijk faillisement. 

Na de waarschuwing van de NVWA, hebben levensmiddelenfabrikanten de toevoer van besmette ei-grondstoffen geblokkeerd. Zij onderzochten daarnaast of hun producten fipronil bevatten en bepaalden op basis van een rekenmodel of deze producten veilig gegeten konden worden. De brancheorganisatie FNLI heeft zelf ook een aantal producten doorgerekend, er van uitgaande dat er veel ei in is verwerkt en veel geconsumeerd wordt. Op basis van deze berekeningen, concludeert zij dat "producten waar mogelijk besmet ei in is verwerkt, veilig gegeten kunnen worden".  

Niet alleen de media, maar ook Nederland en België lijken over elkaar heen te vallen als het gaat over de schuldvraag. Het Openbaar Ministerie en België trekken nu samen op in een strafrechtelijk onderzoek, zo blijkt uit recent nieuws. Inmiddels zijn twee bestuurders van het verdachte servicebedrijf opgepakt. 

Praat mee

Hoe landt de stroom aan berichtgeving bij jou? Laat jij je hierdoor beïnvloeden? Eet je nog eieren, koekjes en mayonaise, of laat je ze voorlopig even staan? Vul onderstaande poll in en deel jouw gedachten met ons op Facebook.

Het gesprek

Eet jij nog eieren en producten waarin ei is verwerkt, of laat je ze voorlopig even staan?