Huisregels

We zijn erg blij als je reageert op de artikelen of andere content van Nederland Voedselland. We hopen dat je dat op een constructieve, dus opbouwende, manier doet en dat je de mening van anderen op het platform de ruimte geeft. Daar gaan we natuurlijk vanuit. Voor de zekerheid hebben we toch een aantal regels en richtlijnen opgesteld.

Regels en richtlijnen

De redactie van het platform hanteert de volgende huisregels en richtlijnen op alle kanalen van Nederland Voedselland:

 • Blijf on-topic. Wijk dus niet af van het onderwerp. Het platform is een plek waar consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in gesprek gaan over de waarde van voedsel en de toekomst van onze levensmiddelenindustrie.
 • Houd je aan de Nederlandse wet. Felle discussies en puntige bijdragen zijn welkom, maar dat mag niet ontaarden in smadelijke of haat zaaiende uitingen. Persoonlijke aanvallen zijn evenmin welkom.
 • Nederland Voedselland is als platform niet bedoeld voor PR/marketing-uitingen;
 • Linken naar relevante websites is prima, maar linkspam niet. Dus daarmee bedoelen we linken naar: porno, extremiteiten, commerciële uitingen, etc.
 • Publiceer geen adresgegevens, telefoonnummers of andere privégegevens van anderen.
 • Het gebruik van kapitalen en leestekens moet worden toegepast zoals gebruikelijk in de Nederlandse taal. Alles in kapitalen typen is vervelend (ZOALS DIT), dus doe dat niet. Hetzelfde geldt voor het overmatig gebruik van leestekens (zoals ?????). Ook het veelvuldig herhalen van een zelfde bijdrage (dan wel niet in andere bewoordingen) wordt niet gewaardeerd. 
 • Houd je aan de Auteurswet. Plaats alleen zelf geschreven bijdragen, of regel toestemming bij de auteur. Creative Commons materiaal mag, mits geschikt voor commercieel gebruik. Kopieer geen gehele nieuwsberichten, maar plaats relevante stukken en voorzie ze van je eigen commentaar. Vermeld de bron als je iets overneemt. 
 • Onze moderators zijn altijd bevoegd in bovenstaande situaties in te grijpen.
 • Plaats je bijdragen als het even kan onder je eigen naam (je kunt alleen reageren als je bent ingelogd). Je naam en bijdragen kunnen in zoekmachines kunnen worden opgeslagen en daarmee voor iedereen zichtbaar worden.
 • Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Financiers van de website krijgen wel te zien hoe de website wordt gebruikt, maar dat anonimiseren we zo veel mogelijk. Je e-mailadres kan worden gebruikt voor een nieuwsbrief en andere aankondigingen gerelateerd aan het doel van de website. Je e-mailadres zal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • De organisatie stelt jou volledig aansprakelijk voor alle schade die zij lijdt door schending van het bovenstaande. Komen er claims van anderen, dan hebben wij het recht je IP-adres en e-mailadres af te geven.
 • Mochten er technische mankementen zijn aan de website en deze daarom niet of niet goed functioneren, dan is het niet mogelijk een schadeclaim bij ons in te dienen. Hetzelfde geldt als je het niet eens bent met het aanpassen of verwijderen van je bijdragen.

Regels overtreden?

Bij het niet houden aan de regels is de community manager ertoe gerechtigd om bijdragen, zonder waarschuwing, aan te passen of te verwijderen. Bij grove overtredingen of herhaaldelijk overtreden van de regels krijgt de gebruiker in kwestie een ban; het IP-adres wordt geblokkeerd zodat de gebruiker geen toegang meer kan krijgen tot de website. Dit is een drastische maatregel en staat niet goed op een website die open en transparant wil zijn. Wij proberen het dan ook te vermijden en gaan als redactie altijd eerst het gesprek aan. Indien het niet topic-gerelateerd is, kan dit via e-mail, een PM (Facebook) of DM (Twitter).

Gebruikersvoorwaarden

Onze gebruikersvoorwaarden lees je hier.