Moet de overheid verantwoordelijk zijn voor de voedselveiligheid?

Om veilig voedsel te produceren zijn veel regels opgesteld. Als we berichtgeving in de media en reacties op social media moeten geloven dan hebben we in Nederland toch onvoldoende aandacht voor veilig voedsel. De consument verwacht bescherming van de overheid, maar zo zijn de verantwoordelijkheden in Nederland niet verdeeld; van producent tot leverancier, van verwerker tot supermarkt, iedere schakel binnen de keten draagt verantwoordelijkheid. Wat is de visie van Tweede Kamerleden op de verantwoordelijkheid van de overheid op het gebied van voedselveiligheid? Hoe kijken zij naar een crisis als fipronil? En vinden zij dat de overheid wel of niet verantwoordelijk moet zijn voor voedselveiligheid in Nederland?

Wij hebben de grootste partijen binnen de oppositie en coalitie gevraagd hun perspectief te delen. (VVD, PVV, D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren) GroenLinks en SP wilden hun visie op dit vraagstuk delen.

SP

Politieke partij

Nederlanders hebben er het recht op dat ze er vanuit kunnen gaan dat hun voedsel veilig is. Meestal is dat gelukkig ook zo. De verantwoordelijkheid voor veilig voedsel ligt natuurlijk in de eerste plaats bij de producenten, verwerkers en verkopers. Van boer tot supermarkt moeten bedrijven zich terecht aan veel regels houden om de voedselveiligheid te garanderen.

SP
Lees verder

Helaas zien we in veel sectoren dat zelfregulering leidt tot onwenselijke praktijken

De maatschappelijke politieke discussie gaat veel meer over wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de voedselveiligheid. De afgelopen jaren is er een maatschappelijke trend geweest om toezicht steeds meer aan de bedrijven zelf over te laten, en weg te halen bij de overheid. Wat de SP betreft is dit een slechte zaak. Helaas zien we in veel sectoren dat zelfregulering toch leidt tot onwenselijke praktijken, en de voedselindustrie is hier geen uitzondering op. Als de marges laag zijn en het toezicht tekort schiet wordt sjoemelen erg verleidelijk, zoals we bijvoorbeeld zien omtrent mestfraude.

De overheid moet dan ook bereid zijn voldoende te investeren in sterk en onafhankelijk toezicht

De andere kant is wel dat de overheid dan ook bereid moet zijn voldoende te investeren in sterk en onafhankelijk toezicht. Dit is nu niet het geval. Bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) blijft het budget al jaren achter bij het takenpakket, waardoor de dienst domweg niet in staat is voldoende te controleren of achter alle meldingen aan te gaan. Dat laatste hebben we onder andere gezien bij de fipronil-crisis, die bij eerder ingrijpen vanuit de NVWA waarschijnlijk minder groot had kunnen zijn. Gezien de enorme impact van deze crisis, miljoenen dode kippen, malaise bij pluimveehouders en bezorgdheid onder consumenten, zouden we als samenleving de conclusie moeten trekken dat meer investeren in een slagvaardige en goed bemenste NVWA bittere noodzaak is.

Frank Futselaar - Tweede Kamerlid SP

Wat vind jij van het perspectief van SP?