Verkiezingen voor een gezond voedselsysteem

1451 keer bekeken

Hoe wij ons voedsel waarderen is terug te zien in hoe ons voedselsysteem werkt. Voor wie niet tevreden is over hoe we met ons voedsel omgaan, is een hervorming van dit systeem dan ook cruciaal. Alle partijen vinden het belangrijk dat er in de toekomst genoeg en goed eten is voor iedereen.

Wat is het belangrijkste voedselthema en wat moet er gebeuren tijdens de nieuwe kabinetsperiode? We legden de vraag voor aan de grootste politieke partijen (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SGP, Artikel 1, DENK). De antwoorden die zijn gegeven hebben we ingedeeld in verschillende impactgroepen: op de consument, het hele voedselsysteem en op de boer.

Onderstaande partijen focussen zich met name op veranderingen die van toepassing zijn op het hele systeem, van producent tot consument.

De veranderingen die hieronder worden voorgesteld hebben ook invloed op de gezondheid van de consument en een gezonde landbouwsector, deze thema’s worden besproken op de site. Overlapping is onvermijdelijk en de partijen kijken dus ook verder dan deze driedeling.

Lees meer:
Verkiezingen voor een gezonde consument
Verkiezingen voor een gezonde landbouwsector

CDA

Politieke partij

Nederland behoort tot de kopgroep op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Meer regels om de nog bestaande excessen tegen te gaan, brengen ons niet verder.

CDA
Lees verder

Wij willen een voedselscheidsrechter die toeziet op de naleving van een gedragscode voor de retail

Wij houden vast aan de ingezette lijn om producenten en sector zelf te laten zorgen voor veilig, schoon en betrouwbaar voedsel. De overheid (NVWA) heeft tot taak om de rotte appels actief op te sporen en hard aan te pakken.

Veilig voedsel vraagt ook om een eerlijke prijs voor de boer, tuinder en visser, die het nu vaak aflegt tegen de groothandel of de supermarkten. Wij willen een voedselscheidsrechter die toeziet op de naleving van een gedragscode voor de retail. Ook wordt het mededingingsrecht wat het CDA betreft aangepast om de bundeling van krachten van ondernemers in de landbouw, tuinbouw en visserij weer mogelijk te maken.

Wij zien in een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel de erkenning van het grote belang van deze sector

Wij zien in een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel de erkenning van het grote belang van deze sector, dat er bovendien toe leidt dat weer in samenhang naar de verschillende vraagstukken wordt gekeken.

Wij zien het platteland als onmisbare producent van het voedsel en het groen voor alle mensen in het dorp en in de stad. Die relatie kan wat ons betreft duidelijker en sterker worden gemarkeerd door meer groen in onze steden te brengen en in elke stad een lokale productenmarkt te organiseren, voor producten uit de eigen regio.

Wat vind jij van het perspectief van CDA?

D66

Politieke partij

De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en de helft van de boeren verdient te weinig. Daarmee hebben we een dubbele crisis. Het voedselsysteem met vooral de productie van veel en goedkoop voedsel is vastgelopen. We geven in dit land bijna 90 miljard uit aan zorg, waarvan een groot deel aan ziektes die door te veel en te slecht eten zijn ontstaan. En op de voedselmarkt gaat het alleen om de laagste prijs. Het huidige systeem leidt ons naar het laagste punt van de markt, het putje.

D66
Lees verder

Nederland moet gaan investeren in een voedselproductie die de aarde niet schaadt en leidt tot een fatsoenlijk inkomen voor boeren

Er is geen politieke partij die er serieus wat aan doet. Partijen die zeggen het boerenbelang te dienen, hebben het vooral over de korte termijn. Andere partijen schrijven de landbouw alleen maar af en bieden geen alternatief. Het is tijd voor een lange-termijn-visie en maatregelen om deze visie te realiseren. D66 zet zich in 2017 in om het voedselsysteem te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is een kringlooplandbouw, dat onlangs door Wageningen University is omarmd. Nederland moet gaan investeren in een voedselproductie die de aarde niet schaadt en leidt tot een fatsoenlijk inkomen voor boeren. Daarnaast gaat Nederland wat D66 betreft investeren in voedingsgewoonten die de mensen gezond houden.

En wat levert dit op? Gezondere mensen en boeren die weer weten waarvoor ze het doen. Die zich bovendien kunnen gaan onderscheiden op de markt met producten die bijdragen aan een gezond en duurzaam voedingspatroon. Nederland kan en moet wereldkampioen worden op het gebied van duurzaam boeren en dierenwelzijn. Dat zijn we aan onze stand verplicht.

Wat vind jij van het perspectief van D66?

VVD

Politieke partij

Zonder boeren, tuinders en vissers hebben we geen eten op tafel. Nederland heeft een agrarische sector van wereldklasse en wereldfaam. Dat zien we terug in de export en de vele banen in de land- en tuinbouw en bij de voedselverwerkende bedrijven. Tegelijkertijd kunnen we elke dag rekenen op kwalitatief goed en betaalbaar voedsel.

VVD
Lees verder

De voedselproductie zal de komende decennia minimaal verdubbeld moeten worden om de wereldbevolking te kunnen voeden

De Nederlandse land- en tuinbouw is hoogproductief en efficiënt. Doordat de landbouw innoveert is de voedselproductie per hectare omhoog geschoten. En gezien de groeiende wereldbevolking is dat ook noodzakelijk. De voedselproductie zal de komende decennia minimaal verdubbeld moeten worden om de wereldbevolking te kunnen voeden. Vraagstukken zoals klimaatverandering en de verwerking van dierlijke mest vragen om innovatieve oplossingen.

Nederland moet de komende periode het voortouw nemen om het Europese landbouwbeleid om te vormen tot een landbouw- en voedselbeleid waarin ook thema’s als voedselveiligheid en voedselzekerheid centraal staan. Het Europese landbouwbudget moet niet langer ingezet worden om de klassieke landbouw te subsidiëren, maar dient plaats te maken voor innovatieve hoogproductieve en efficiënte landbouw, zoals we die in Nederland kennen.

En met zo’n mooi aanbod hebben we heel wat om uit te kiezen. En vooral het zelf kunnen kiezen wat we eten, vindt de VVD heel belangrijk. We weten allemaal dat het verstandig is om voldoende groenten en fruit te eten, om het eten van vis en vlees af te wisselen en zuinig te zijn met bijvoorbeeld het gebruik van zout en suiker. En dat vinden we ook heel normaal. Wat we niet normaal vinden is dat er partijen zijn die mensen willen opleggen wat ze wel en niet eten. Die keuze is uiteindelijk gewoon aan jezelf, daar hoeft de politiek zich wat de VVD betreft niet mee te bemoeien.

Wat vind jij van het perspectief van VVD?