Verkiezingen voor een gezonde consument

1263 keer bekeken

Van bovenaf de gezondheid van de consumenten beïnvloeden kan door regels op te stellen voor bijvoorbeeld het gebruik van suiker, vet en zout in producten. Ook het aanpassen van de btw-tarieven op producten is een manier om invloed uit te oefenen op de mate van consumptie en de keuze van de consument.

Wat is het belangrijkste voedselthema en wat moet er gebeuren tijdens de nieuwe kabinetsperiode? We legden de vraag voor aan de grootste politieke partijen (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SGP, Artikel 1, DENK). De antwoorden die zijn gegeven hebben we ingedeeld in verschillende impactgroepen: op de consument, het hele voedselsysteem en op de boer. Onderstaande partijen focussen zich met name op de veranderingen die van invloed zijn op de gezondheid van de consument.

De veranderingen die hieronder worden voorgesteld hebben ook invloed op het voedselsysteem en een gezonde landbouwsector, deze thema’s worden ook besproken op de site. Overlapping is onvermijdelijk en de partijen kijken dus ook verder dan deze driedeling.

Lees meer:
Verkiezingen voor een gezond voedselsysteem
Verkiezingen voor een gezonde landbouwsector

SP

Politieke partij

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat men eet, veilig is en op een gezonde en duurzame wijze gemaakt. Dat betekent het gebruik van zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en een productie die noch de aarde noch het dier uitput. Daarvoor is een krachtige overheid nodig die eenvoudige en begrijpelijke regels opstelt – bijvoorbeeld over duurzaamheid en voedselveiligheid – en deze effectief handhaaft.

SP
Lees verder

We willen bindende afspraken met de producenten over minder suiker, fout vet en zout; kleinere porties; en een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen

Mijn eerste prioriteit is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Ik wil met 500 extra inspecteurs de veiligheid van ons voedsel en de controle op dierenwelzijn verbeteren. De NVWA heeft veel slagkracht verloren; één op de drie collega’s is de laan uit. De Algemene Rekenkamer was zeer kritisch.

Ik zit nu ruim 10 jaar in de Kamer en heb heel wat voedselschandalen voorbij zien komen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij eten niet alleen gezond en veilig is, maar ook duurzaam en verantwoord geproduceerd. Aan de ophef rondom voedselschandalen zie je dat het echt niet alleen de foodies zijn die voedsel belangrijk vinden. We zien de wens om contact tussen producent en consument te herstellen. De ketens zijn te lang. De anonimiteit van bulkmarkten voelen niet alleen ongemakkelijk; zij vormen een risico voor de voedselveiligheid.

De Kamer heeft een SP-motie aangenomen om in te zetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Dat is een goed gezamenlijk uitgangspunt. Concurreren op de internationale bulkmarkt betekent een race naar het putje van de laagste sociale, milieu- en gezondheidsnormen.

Als oud-huisarts zie ik bovendien graag bindende afspraken met de producenten over minder suiker, fout vet en zout; kleinere porties; en een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen. Dat zou ook helpen om de grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Wij willen de omzet van biologische landbouw verviervoudigen.

Henk van Gerven - Tweede Kamerlid SP

Wat vind jij van het perspectief van SP?

PvdA

Politieke partij

De PvdA wil in 2017 verdere stappen zetten op het gebied van voedselveiligheid. Het is voor consumenten bijna onmogelijk te weten wat zij eten. Veel etiketten zijn namelijk ronduit misleidend. Bijvoorbeeld light pindakaas die vier keer zoveel suiker bevat als normale pindakaas, of varkenssaucijzen waarbij niet vermeld wordt dat ze voor twintig procent uit goedkoop aardappelzetmeel bestaan. Hier moet een einde aan komen. Daarom wil de PvdA naar nieuwe voedseletiketten. Deze moeten in een oogopslag duidelijk maken wat er in het product zit en hoe gezond en duurzaam het is. Daarnaast willen we dat producenten een transparante database publiceren over hun producten. Zo kan een consument een betere en verantwoorde keuze maken.

PvdA
Lees verder

Er moet een omslag komen in de wijze waarop we voedsel produceren

De PvdA wil verdere stappen zetten op weg naar volledig eerlijk en veilig voedsel. Er moet daarom een omslag komen in de wijze waarop we voedsel produceren. De PvdA wil toe naar landbouw die de natuur spaart en verzorgt, een ‘natuur-inclusieve landbouw’. Dat betekent een afname in het aantal dieren en in het gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen. Ook willen we dat er meer veevoeders uit de eigen akker- en tuinbouwrestproducten worden gehaald, zodat op termijn gestopt kan worden met de import van dure en niet-duurzame soja.

Tot slot hecht de PvdA veel waarde aan een goed geëquipeerde en voldoende gebudgetteerde Voedsel- en Warenautoriteit die transparant is over de wijze waarop zij werkt.

Wat vind jij van het perspectief van PvdA?

50PLUS

Politieke partij

50PLUS vindt dat er in goede samenwerking met de voedingsindustrie verdergaande afspraken gemaakt moeten worden over reductie van toegevoegd zout en suiker in voedingsmiddelen. De eerste stappen zijn al wel gezet, maar we moeten verder; dat is van wezenlijk belang voor de volksgezondheid! Mensen krijgen ongemerkt te veel suiker en zout binnen, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de gezondheid.

50PLUS
Lees verder

Voedselveiligheid en het tegengaan van verspilling zijn absolute speerpunten van 50PLUS!

50PLUS wil de btw op ongezonde producten verhogen en voor gezonde en duurzame producten juist verlagen. Immers, de gezonde of duurzame keuze is vaak duurder, waardoor die voor grote groepen mensen moeilijker bereikbaar is. Dat moet en kan anders! Voor het welzijn van mens én milieu! 

Daarnaast is 50PLUS voor beperking van de grootschalige intensieve veehouderij en onderstrepen wij het belang van duurzame oplossingen. Het gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet worden teruggedrongen. Voedselveiligheid en het tegengaan van verspilling zijn absolute speerpunten van 50PLUS!

Wat vind jij van het perspectief van 50PLUS?