Verkiezingen voor een gezonde landbouwsector

1508 keer bekeken

De primaire sector, onze landbouw, moet worden beschermd en versterkt, zo betuigen verschillende partijen. Dat kan met een ombudsman voor boeren, bijvoorbeeld. Er wordt dan meestal gekeken naar de hele landbouwsector.

Wat is het belangrijkste voedselthema en wat moet er gebeuren tijdens de nieuwe kabinetsperiode? We legden de vraag voor aan de grootste politieke partijen (VVD, PvdA, PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, SGP, Artikel 1, DENK). De antwoorden die zijn gegeven hebben we ingedeeld in verschillende impactgroepen: op de consument, het hele voedselsysteem en op de boer. Onderstaande partijen focussen zich met name op veranderingen die betrekking hebben op de boeren.

De veranderingen die hieronder worden voorgesteld hebben ook invloed op het voedselsysteem en op de producten waar de consument in de supermarkt mee te maken krijgt, deze thema’s worden besproken op de site. Overlapping is onvermijdelijk en de partijen kijken dus ook verder dan deze driedeling.

Lees meer:
Verkiezingen voor een gezonde consument
Verkiezingen voor een gezond voedselsysteem

ChristenUnie

Politieke partij

Van landbouwbeleid naar een voedselbeleid. Dat is wat we nodig hebben. Een voedselbeleid waarin de waarde van voedsel weer centraal staat. Natuurlijk hoort daar een minister van voedsel bij. Maar laten we beginnen met een eerlijke prijs voor de producenten, de boeren, tuinders en vissers die iedere dag weer hard werken voor ‘ons dagelijks brood’.

ChristenUnie
Lees verder

De rekening daarvan wordt betaald door de boeren

In de strijd om de prijsbewuste consument stunten supermarkten met verkoopprijzen. De rekening daarvan wordt betaald door de boeren. Diezelfde consument wordt echter ook steeds kritischer en dat biedt kansen. Een betere verbinding tussen boer en burger en Europese regionalisering van de voedselproductie zal leiden tot meer begrip bij consumenten en een herwaardering van ons voedsel. Initiatieven zoals @boerburgertweet passen hierbij. De beschikbaarheid van gezond en voldoende voedsel is niet vanzelfsprekend. Daarom zou de Autoriteit Consument en Markt zich moeten omvormen tot een Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt. Een autoriteit die niet alleen kijkt naar de prijs voor de consument, maar ook naar de beschikbaarheid en kwaliteit van het voedsel en naar de prijs voor de producent. 

Als ik boer was, zou ik het ook niet pikken als mijn mooie rode kool en goede bieten als junkfood in een potje eindigen

De enorme voedselverspilling in ons land (een waarde van jaarlijks 5 miljard euro) moet een halt worden toegeroepen. Bij een herwaardering van voedsel past ook dat mensen weten wat ze eten. Duidelijke etikettering in plaats van tientallen benamingen voor sluipsuikers. En ja, de levensmiddelenindustrie moet niet alleen zorgen voor een beter etiket óp het potje, maar ook voor een betere inhoud ín het potje. Rode kool en bieten zijn al smakelijk van zichzelf en hebben echt geen 10 suikerklontjes nodig. Ik weet, mensen zijn zoetekauwen, maar de gezondheid van mensen is uiteindelijk belangrijker dan verkoopcijfers. En als ik boer was, zou ik het ook niet pikken als mijn mooie rode kool en goede bieten als junkfood in een potje eindigen. Ons voedsel is zo waardevol, laten we daar zuinig mee omgaan. En een beetje dankbaar voor zijn, alstublieft.

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie

Wat vind jij van het perspectief van ChristenUnie?

SGP

Politieke partij

De SGP zet in op een minister voor landbouw en natuur, verduurzaming van de voedselproductie en meer vakkundige NVWA-inspecteurs om voedselfraude aan te pakken.

SGP
Lees verder

De SGP zet in op een landbouwakkoord

Verduurzaming van de voedselproductie is een belangrijke opgave. Er is nog veel werk aan de winkel. De SGP vindt dat een apart ministerie en/of een minister voor landbouw beter in staat is om dit op te pakken dan een staatssecretaris van een EZ-vleugel. De SGP zet in op een landbouwakkoord. Een akkoord waarin door boeren, overheid, supermarkten en andere ketenpartijen en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt worden over waar het naar toe moet met de landbouw en de voedselproductie. Dat geeft duidelijkheid en wind in de zeilen voor verduurzaming.

De SGP wil meer ruimte voor boeren en tuinders om markt- en prijsafspraken te maken met het oog op verduurzaming van de voedselproductie

Hoe kun je groen zijn als je rood staat? De SGP wil meer ruimte voor boeren en tuinders om al dan niet in samenwerking met andere ketenpartijen markt- en prijsafspraken te maken met het oog op verduurzaming van de voedselproductie. Investeringen in dierenwelzijn en milieu moeten terugverdiend kunnen worden, anders komen ze niet van de grond. De mededingingsregels moeten hiervoor aangepast worden. Veel ondernemers zijn al bezig met projecten en initiatieven om landbouw en veehouderij te verduurzamen. Dat moet gestimuleerd worden. De SGP wil dat de overheid meer geld uittrekt voor de ontwikkeling en uitrol van innovatieve stalsystemen en technieken, waarmee boeren en tuinders beter voor het milieu en hun vee kunnen zorgen. Ook moeten regels zo aangepast worden dat ze deze systemen en technieken geen strobreed in de weg leggen.

Door bezuinigingen kraakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in haar voegen. De voedselveiligheid loopt daarmee gevaar. De SGP wil meer geld voor de NVWA zodat kwaadwillende bedrijven sneller opgespoord en aangepakt worden.  

Wat vind jij van het perspectief van SGP?

DENK

Politieke partij

De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn enorm. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten. Volgens het World Resources Institute zijn veehouders verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied (de Amazone wordt gekapt om soja voor de Europese en Amerikaanse veestapel te verbouwen).

DENK
Lees verder

Wij willen meer voorlichting over vlees en meer aandacht voor voeding in het onderwijs, in plaats van het verhogen van de belasting op essentiële levensbehoeften

DENK vindt dat de bio-industrie snel moet worden verboden. De bio-industrie opereert zoveel mogelijk in het geheim, maar de huiveringwekkende excessen zijn inmiddels aangetoond. Bedrijfsefficiency en winstmaximalisatie zijn misschien passend in het bedrijfsleven (zelfs daar kan het leiden tot onmenselijke toestanden), maar dieren zijn geen product. Daarom wil DENK de eisen aan landbouwbedrijven aanscherpen om uiteindelijk de bio-industrie te laten verdwijnen.

DENK is daarbij geen voorstander van een extra hoge vleestaks

DENK is daarbij geen voorstander van een extra hoge vleestaks. DENK wil de rekening van de bio-industrie niet leggen bij de consument, maar bij de bio-industrie zelf. Zo zorgen wij ervoor dat mensen niet geraakt worden in hun portemonnee. Wij willen meer voorlichting over vlees en meer aandacht voor voeding in het onderwijs, in plaats van het verhogen van de belasting op essentiële levensbehoeften, zoals vlees.

Gerelateerd hieraan is het probleem van voedselverspilling. In Nederland wordt jaarlijks tussen de 109 en 162 kilo per inwoner verspild. DENK is daarom:

  • Vóór het wegnemen van onnodige regels, zodat goed voedsel niet meer wordt weggegooid
  • Vóór het stimuleren dat bedrijven afspraken maken met liefdadigheidsinstellingen over voedseloverschotten
  • Vóór verpakkingsvoorschriften om verspilling tegen te gaan bij bijvoorbeeld evenementen

Wat vind jij van het perspectief van DENK?